Peníze ihned a bez čekání

Oddlužení 2024: Výpočet insolvence 2024 (srážky, nezabavitelné minimum) a zkrácení na 3 roky

Kdo má velké dluhy, které nezvládá splácet, může požádat soud o oddlužení. Během insolvence (oddlužení u soudu), se prodává majetek dlužníka a také se splácí dluhy (splátkový kalendář).

Splátky dluhů, se provádí srážkami z výplaty (nebo i z důchodu, a případně i z dalších příjmů). Výpočet srážek během insolvence je stejný, jako výpočet exekuce při přednostní pohledávce.

Během oddlužení, se zastaví všechny exekuce. A po uplynutí příslušné dluhy, dojde k „odpuštění“ zbylé (nesplacené) části dluhu. Je to tedy způsob, jak se zbavit neustálého tlaku ze strany exekutorů a mít šanci zase na normální život.

Novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky v roce 2024

V první polovině roku 2023, schválila vláda návrh novely insolvenčního zákona (návrh na změnu, připravilo na konci předminulého roku Ministerstvo spravedlnosti). O změně zákona bude dále jednat Parlament a Senát. V Parlamentu zatím proběhlo první čtení, a celý schvalovací proces by měl pokračovat v první polovině roku 2024.

Klíčovým prvkem aktuální novelizace Insolvenčního zákona, je zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky.

Tuto změnu, nařizuje České republice příslušná evropská směrnice. Zkrácení oddlužení mělo už „dávno“ být schváleno – protože se to zpozdilo, tak nyní dokonce hrozí České republice i pokuty od EU.

Ke zkrácení oddlužení by mělo dojít v roce 2024. Podle toho, kdy se stihne schválit novela insolvenčního zákona, by zkrácená doba na 3 roky, mohla platit už od poloviny roku 2024 (možná už od 1. července 2024, pravděpodobněji spíše ale až od 1. ledna 2025).

Více informací o připravované novele insolvenčního zákona (zkrácení oddlužení) najdete zde.

Insolvenční kalkulačka 2024 – výpočet srážek a nezabavitelné částky během oddlužení

Během oddlužení, se mohou provádět srážky ze mzdy, z důchodu (nebo i z jiných příjmů jako je na například mateřská nebo rodičovská). Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet exekuce při předností pohledávce.

Během insolvence je nárok na nezabavitelné minimum (viz dále – nezabavitelná částka se změnila od 1. 1. 2024). A dále ještě na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (nebo z důchodu nebo i z jiného příjmu).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024?

Během insolvence (stejně jako i při exekuci), je nárok na nezabavitelnou částku (od ledna 2024 se snížila o 933 Kč).

Nezabavitelné minimum se určuje z toho, kolik je životní minimum (v roce 2024 je to 4860 Kč) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2024 se snížily na 14 197 Kč).

Nezabavitelná částka se dále vypočítá, jako dvě třetiny ze součtu životního minima a normativu na bydlení.

Kromě základní částky, může dojít na navýšení za manželku (nebo za manžela), nebo i za každé dítě). Za další osoby, se nebarvitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu.

Nezabavitelné minimum v roce 2024:

 • Nezabavitelná částka se změnila od 1. 1. 2024 na 12 705 Kč
 • Za další osoby se nezabavitelná částka zvyšuje o 3 176 Kč
 • Nezabavitelná částka je o 933 Kč nižší než v minulém roce (resp. o 233 Kč méně za další vyživované osoby)

Kolik je minimální splátka dluhů během insolvence?

V naší kalkulačce (viz výše) si můžete sami vypočítat, kolik je maximální možná srážka ze mzdy, z důchodu (nebo z jiného příjmu), během insolvence. Vyšší srážky nejsou možné (nedovoluje to zákon).

Soud, který rozhoduje o schválení oddlužení, ale může stanovit i jiné splátky insolvence. Soud by měl přihlédnout k individuálním možnostem dlužníka (každý by měl splácet maximum, co zvládne).

Aby soud mohl povolit oddlužení, musí být dlužník schopen splácet alespoň minimální splátku. Minimální splátka insolvence se již delší dobu nijak nezaměnila:

 • Minimální splátka během insolvence je 2178 Kč měsíčně (resp. 1800 Kč bez DPH)

Kdo není schopný každý měsíc zaplatit ani tuto minimální splátku, ten musí počítat s tím, že mu soud oddlužení nepovolí.

Je ale možné se domluvit s nějakou třetí osobou (rodiče, příbuzní, kamarádi, apod.), že budou přispívat na tuto minimální splátku. Pak soud povolí oddlužení, i když dlužník nemá vlastní příjem.

Jak dlouho se musí splácet dluhy během insolvence?

Během oddlužení se musí splácet dluhy, maximálně po dobu 5 roků. Může to ale být i kratší doba. Insolvence skončí:

 • Ihned, pokud dojde ke splacení 100% dluhu
 • Po 3 letech, pokud je splaceno alespoň 60% dluhu
 • Po 3 letech, pokud je dlužník po celou dobu invalidní nebo starobní důchodce
 • Po 3 letech, pokud dluhy vznikly před 18 rokem dlužníka (alespoň 2/3 dluhu)
 • Po 5 letech ve všech ostatních případech

Jak již bylo uvedeno výše, aktuálně se projedná novela insolvenčního zákona, která by měla změnit podmínky pro oddlužení. Od roku 2024, by měla být maximální doba oddlužení jen 3 roky (resp. ve specifických případech bude soud moci nařídit prodloužení splátek na 4 roky).

Jaké jsou podmínky pro oddlužení u soudu v roce 2024?

Na oddlužení není nárok automaticky. O žádosti o oddlužení rozhoduje soud. Ten posuzuje mimo jiné i to, zda dlužník nesleduje nějaký nepoctivý záměr, a jestli jsou splněny i další podmínky.

Překážkou pro oddlužení je i to, že byl někdo v insolvenci již dříve (na další oddlužení je nárok až po 10 letech – to se má navíc změnit, a na další insolvenci bude nárok později, až po 12 letech).

Soudu je nutné nahlásit všechny dluhy. A také je nutné doložit příjmy (minulé i očekávané v budoucnu).

Pokud soud povolí zahájení oddlužení, pak se bude prodávat i majetek dlužníka (nemusí se to vztahovat například na dům/byt kde dlužník bydlí). A bude nutné platit měsíční splátky.

Na oddlužení dohlíží insolvenční správce. Ten má nárok i na všechny mimořádné příjmy, které dlužník získá během oddlužení. Tedy například i na dědictví, dary, nebo by měl nárok třeba i na výhru ve Sportce.

Srovnávač půjček:
 • Srovnávač různých úvěrů
  mnoho různých možností:
  bankovní, nebankovní půjčky a úvěry
 • Peníze pro všechny
  pro firmy a OSVČ
  pro zaměstnce i nezaměstnané
  pro důchodce i studenty
 • Kolik si půjčit?
  od 5000 Kč
  do 1 milión Kč
 • Na jak dlouho?
  1 den až 240 měsíců
 • RPSN úvěrů:
  Nabídky již od 9,7%
 • Různé podmínky
  Bez ručení
  Bez zástavy
  Bez registrů
  Bez potvrzení
  Pro zaměstnance
  Pro ženy v domácnosti
  Pro důchodce
  Pro studenty
 • Peníze ihned
  1000 Kč – 10.000 Kč do hodiny
  Úvěry od 10 tisíc Kč do druhého dne
Srovnávač půjček - různé nabídky