Peníze ihned a bez čekání

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2024 – na přídavky má nárok i OSVČ

Příspěvek na bydlení je určený i pro OSVČ (živnostníky). U podnikatelů se jako příjem počítá 1/12 ze zisku v posledním daňovém přiznání. Nebo se započítá paušální částka 20 100 Kč (platí do 30. 6. 2024, pak se to bude měnit). Ostatní podmínky pro nárok na přídavky jsou stejné.

Příspěvek na bydlení je jednou ze základních sociálních dávek, na kterou může mít nárok kdokoliv, kdo splní požadované podmínky. Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ). A to i ti, kdo mají poměrně vysoký příjem z podnikání. Na přídavky mohou mít nárok i OSVČ s paušální daní.

Změny ve výpočtu příspěvku na bydlení v roce 2024

Od 1. ledna 2024, platí nové normativní náklady na bydlení, které se používají pro výpočet této sociální dávky. Normativy pro výpočet příspěvku, se letos snížily o 1400 – 2800 Kč.

Ještě do konce minulého roku, byl nárok na mimořádné zvýšení (které bylo zavedeno před 2 roky, kvůli vysoké inflaci a kvůli prudkému růstu cen u elektřiny a plynu).

V roce 2024, už na toto mimořádné zvýšení není nárok (bylo zrušeno). V parlamentu sice vznikl návrh, na opětovné zvýšení normativů i pro rok 2024 a 2025, vláda to ale „zamítla“.

Snížení normativních nákladů na bydlení v praxi znamená, že několik tisíc domácností o přídavky přišlo úplně. A asi 20% žadatelů může dostávat nižší měsíční příspěvek. Pro nadpoloviční většinu rodin, to ale není žádná změna, a reálně se to u nich nijak neprojeví.

Zrušení příspěvku na bydlení od ledna 2025

Během roku 2024, připravuje MPSV radikální změny u sociálních dávek. Příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, by se měly sloučit do jedné nové „super dávky“.

Od roku 2025, už tedy budou platit úplně nové podmínky. A zatím není možné říci, co to bude znamenat pro OSVČ. Jestli i poté budou mít nárok na podporu od státu, nebo jestli dojde k nějakému omezení.

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení pro OSVČ v roce 2024

Pro živnostníky, platí v zásadě úplně stejné podmínky pro nárok na přídavky na bydlení, jako pro všechny ostatní. U OSVČ je pouze rozdíl v tom, jak se posuzují příjmy.

U zaměstnanců, nebo u důchodců je určení příjmu, který se používá pro výpočet příspěvku na bydlení poměrně jednoduchý. Jako příjem se jim počítá čistá výplata nebo důchod (průměr za poslední 3 měsíce).

U podnikatelů se jako příjem počítá 1/12 ze zisku v posledním daňovém přiznání (viz dále). Nebo se jim započítá 50% z průměrné mzdy v ČR (aktuálně je to 20 100 Kč – platí do 30. 6. 2024, pak to bude o něco více).

Ostatní podmínky, jsou ale stejné:

 • Náklady na bydlení musí být vyšší než 30% čistého příjmu
 • 30% čistého příjmu nesmí být více, než kolik jsou normativní náklady na bydlení
 • Na přídavky je nárok při bydlení ve vlastním (bytě/domě), při bydlení v nájmu nebo podnájmu
 • Nárok je i u družstevního bytu, při bydlení na chatě nebo chalupě nebo při bydlení na základě věcného břemene
 • Pro nárok na přídavky není podmínkou mít trvalé bydliště na stejné adrese

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení 2024 (nejenom pro OSVČ)

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je nutné zadat průměrný čistý příjem za poslední 3 měsíce (jak to mají s příjmy OSVČ viz dále). A dále je nutné zadat průměrné náklady na bydlení (co se počítá do nákladů na bydlení – viz dále).

Při výpočtu příspěvku dále záleží na počtu osob, které v bytě bydlí, na velikosti města (obce) a nakonec i na tom, zda je to bydlení ve vlastním nebo v pronájmu.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Další kalkulačky:

Jak je to s příjmy pro nárok na přídavky na bydlení u OSVČ v roce 2024?

Podnikatelé, nedostávají každý měsíc výplatu jako zaměstnanci. Jako příjem se u nich nedá počítat ani obrat. Pro určení rozhodného příjmu, se vychází buď z posledního daňového přiznání, nebo se započítá paušální částka, což je 50% z průměrné mzdy.

Pro nárok na přídavky, se vychází z posledního daňového přiznání. Takže pokud by si šel živnostník vyřizovat dávky na bydlení třeba v březnu 2024, tak se bude vycházet z daňového přiznání podaného v roce 2023, tedy reálně z příjmů za rok 2022.

Jako příjem se živnostníkům započítá „zisk“. Tedy jejich celkový příjem, od kterého se odečítají náklady (paušálem nebo skutečné náklady). A dále se odečítají i všechny daňové odečty (nezdanitelné části, jako jsou úroky z hypotéky, dary, penzijní nebo životní pojištění, apod.).

Minimální příjem pro nárok na přídavky je 20 100 Kč (platí do 30. 6. 2024).

Pokud by ale zisk z podnikání („čistý příjem“) vycházel nižší než 20 100 Kč (platí pro OSVČ hlavní, pro OSVČ vedlejší je to 10 000 Kč), tak se jako příjem OSVČ započítá právě těchto 20 100 Kč.

50% průměrné mzdy (20 100 Kč) se jako příjem počítá i u OSVČ s paušální daní. Nebo pokud živnostník začal s podnikáním v nedávné době, a zatím nemá daňové přiznání.

Pro některé OSVČ, tak může být nárok na přídavky na bydlení, i když mají reálně i velmi vysoký měsíční příjem. Pro jiné OSVČ to může znamenat, že na sociální dávky nedosáhnou, i když fakticky nemají skoro vůbec žádný příjem.

Paušální příjem (20 100 Kč pro OSVČ hlavní nebo 10 000 Kč pro OSVČ vedlejší), platí do 30. 6. 2024. Od 1. 7. 2024 dojde ke změně (částky se zvýší).

Co se počítá mezi náklady na bydlení?

Do nákladů na bydlení se počítá především:

 • Náklady na energie = elektřina nebo plyn
 • Náklady na služby = voda, teplo, vodné a stočné, odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná TV anténa, apod.
 • Nájemné

Při bydlení ve vlastním (kde se neplatí nájem), se při výpočtu příspěvku zohlední tzv. „srovnatelné náklady na bydlení“.

Do nákladů na bydlení, se nepočítá splátka hypotéky (nebo splátka jiného úvěru na bydlení). Nepočítá se ani příspěvek do fondu oprav.

Nepočítají se ani skutečné výdaje za uhlí, dřevo nebo peletky (ty se započítají jen paušální částkou). Nepočítá se ani platba za telefon (pevnou linku), za internet nebo kabelovou televizi.

Srovnávač půjček:
 • Srovnávač různých úvěrů
  mnoho různých možností:
  bankovní, nebankovní půjčky a úvěry
 • Peníze pro všechny
  pro firmy a OSVČ
  pro zaměstnce i nezaměstnané
  pro důchodce i studenty
 • Kolik si půjčit?
  od 5000 Kč
  do 1 milión Kč
 • Na jak dlouho?
  1 den až 240 měsíců
 • RPSN úvěrů:
  Nabídky již od 9,7%
 • Různé podmínky
  Bez ručení
  Bez zástavy
  Bez registrů
  Bez potvrzení
  Pro zaměstnance
  Pro ženy v domácnosti
  Pro důchodce
  Pro studenty
 • Peníze ihned
  1000 Kč – 10.000 Kč do hodiny
  Úvěry od 10 tisíc Kč do druhého dne
Srovnávač půjček - různé nabídky