Mateřská dovolená 2024 – výpočet a podmínky

Na mateřskou dovolenou mají nárok zejména těhotné ženy (v některých případech může být na mateřské i muž). Mateřská dovolená začíná už před porodem (v době 6 – 8 týdnů před porodem) a pokračuje i po narození dítěte. Délka je buď 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (2 a více dětí).

Během mateřské dovolené, je většinou vyplácena peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“). Po skončení mateřské je možné v zaměstnání dočerpat zbytek řádné dovolené, a pokračuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek.

Kalkulačka: Výpočet mateřské 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Podmínky – mateřská dovolená a PPM

Na mateřskou dovolenou, má nárok každá těhotná žena, které je zaměstnaná. Mateřská dovolená je pracovní volno, které zaměstnané ženě poskytuje zaměstnavatel. Pro mateřskou dovolenou nejsou žádné zvláštní omezující podmínky.

Něco jiného je peněžitá pomoc v mateřství, kterou žena dostává během mateřské dovolené. Pro nárok na PPM musí být splněno několik podmínek:

  • Minimální doba v zaměstnání 270 dní v předchozích dvou letech (je nutné splnit účast na nemocenském pojištění)
  • V době vzniku nároku na PPM (na začátku mateřské), být zaměstnaná
  • Nebo být alespoň v ochranné době (což je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání)

Podmínky – mateřská pro OSVČ

Na mateřskou mohou mít nárok i OSVČ. Ti si musí platit nemocenské pojištění. To je něco jiného než sociální a zdravotní pojištění. Platba nemocenského je dobrovolná. Minimální částka v roce 2024 je 216 Kč měsíčně.

Podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ jsou podobné jako u zaměstnanců:

  • Účast na nemocenském pojištění 270 dní za poslední dva roky
  • Účast na nemocenském pojištění 180 dní za poslední rok
  • V době zahájení PPM být účastníkem NP nebo v ochranné době

OSVČ tedy nemají nárok na mateřskou dovolenou jako takovou (OSVČ nedostává dovolenou od zaměstnavatele). Na PPM ale OSVČ nárok mít mohou.

Výpočet mateřské v roce 2024

Výpočet mateřské (PPM) se u zaměstnanců provádí na základě jejich hrubé mzdy. Zpravidla se výpočet provádí z příjmů za posledních 12 měsíců. Může to ale být i z kratší doby, pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu.

V roce 2024 platí, že do hrubé mzdy cca 44 700 Kč, odpovídá výpočet mateřské 70% z hrubé mzdy. Při vyšším příjmu je to méně (viz příslušné redukční hranice).

Kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Pro mateřskou je stanovena maximální částka. Ta vyplývá z toho, jako jsou v roce 2024 nastaveny redukční hranice. Tj. od určité výše hrubé mzdy, se mateřská dál už nezvyšuje.

Maximální mateřskou je možné získat při hrubé měsíční mzdě cca 133 742 Kč měsíčně:

  • Maximální mateřská 2024 na jeden den = 1797 Kč
  • Maximální mateřská 2024 za 30 dní = 53 910 Kč
  • Maximální mateřská 2024 za 28 týdnů = 352 212 Kč

Co když nemám nárok na mateřskou?

Pokud je žena zaměstnaná a nesplňuje podmínku minimální doby nemocenské pojištění, pak může mít před porodem a po porodu nárok a placenou neschopenku.

Tedy 6 týdnů před porodem a stejnou dobu po porodu, může být na standardní neschopence a dostávat nemocenské dávky. Výpočet nemocenské před a po porodu je stejný, jako u jakékoliv jiné nemocenské.

Pokud je žena před porodem nezaměstná (a není ani v ochranné době), pak nárok na placenou mateřskou nevzniká. Je nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte. Na ten je nárok maximálně do 4 roků dítěte (nebo než se vyčerpá celá částka).

Rodičovská v roce 2024 – zvýšení a změna podmínek

Rodičovská se naposledy zvýšila začátku roku 2020. Tehdy se zvýšila na 300 tisíc korun na jedno dítě (zvýšení o 80 tisíc korun). Nebo na 450 tisíc korun na dvojčata.

Začátek roku 2024, má pro rodiny s malým dítětem připravenu jednu dobrou zprávu. Od 1. ledna 2024, se rodičovský příspěvek zvýší na 350 000 Kč (zvýšení o 50 000 Kč; u dvojčat to bude 525 000 Kč).

Na zvýšení rodičovské, ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí až v roce 2024 (děti narozené od 1. 1. 2024 a dále).

Všichni, kdo už měli nárok na rodičovskou už v roce 2023 (nebo se jim dítě narodí před koncem roku 2023), budou dostávat jen 300 000 Kč (resp. 450 000 u dvojčat) a zvýšení se jich netýká.

Kromě zvýšení rodičovské v roce 2024, dojde i ke změně podmínek. Nově už rodičovský příspěvek nebude na 4 roky, ale pouze na 3 roky (celá částka rodičovské, bude muset být vyčerpána nejpozději do 3 narozenin dítěte).

 

Další finanční nabídky