Kalkulačka: Výpočet životní minimum rodiny 2021

Životní a existenční minimum, jsou částky určené příslušným zákonem (Zákon číslo 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu) a také nařízením vlády (aktuálně nařízení vlády číslo 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního a existenčního minima).

Životní a existenční minimum se naposledy zvýšilo v roce 2020 o 13%. Pro rok 2021, se ale další zvýšení zatím neplánuje. Na základě toho, jaké je životní nebo existenční minimum (pro jednotlivce, nebo pro rodinu), se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Jedná se například příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné.

Životní minimum má ale vliv třeba i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci. Díky zvýšení životního minima od 1. 4. 2020, došlo i k adekvátnímu navýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Životní minimum může mít vliv i na výpočet výše výživného (alimentů), nebo i v jiných oblastech.

Kalkulačka: Výpočet životního minima rodiny 2021

Kalkulačka životní minimum 2021
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Kolik je existenční minimum jednotlivce 2021?

K poslednímu zvýšení existenčního minima došlo od 1. 4. 2020. Existenční minimum je příslušným zákonem definováno, jako minimální hranice příjmu nezbytného, k pokrytí základních životních potřeb (jídlo, oblečení, hygiena) na úrovni přežití:

 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2021 = 2490 Kč

Kolik je životní minimum jednotlivce 2021?

Podobně jako existenční minimum, i životní minimum se od 1. 4. 2020 zvýšilo o cca 13%. Životní minimum je příslušným zákonem definováno, jako minimální hranice příjmu, k zajištění výživy a základních osobních potřeb (oblečení, hygienické potřeby).

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2021 = 3860 Kč

Kolik je životní minimum pro rodinu 2021?

Životní minimum pro rodinu se vypočítá jako součet částek za jednotlivé členy rodiny (obvykle několik osob, které sdílí společnou domácnost). V roce 2021 platí pro členy rodiny, tyto částky životního minima:

 • 3550 Kč za první dospělou osobu ve společné domácnosti
 • 3200 Kč za druhou a další dospělou osobu ve společné domácnosti
 • 1970 Kč za dítě do 6 roků
 • 2420 Kč za dítě od 6 do 15 roků
 • 2770 Kč za dítě od 15 do 26 roků

Příklad výpočtu životního minima pro rodinu v roce 2021

Pro názornost si můžeme uvést příklad výpočtu životního minima: Pan Novák a paní Nováková mají 3 děti ve věku 5, 7 a 16 roků:

 • Životní minimum p. Nováka = 3550 Kč
 • Životní minimum p. Novákové = 3200 Kč
 • Životní minimum dítě 5 roků = 1970 Kč
 • Životní minimum dítě 7 roků = 2420 Kč
 • Životní minimum dítě 16 roků = 2770 Kč
 • Celkové životní minimum rodiny = 13 910 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem 2021?

Podobným způsobem, jako pro rodinu, by se vypočítalo i životní minimum pro samoživitelku s dítětem (dětmi):

 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků = 5520 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem 6 – 15 roků = 5970 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků = 7490 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce 2021?

Životní minimum pro důchodce se spočítá identickým způsobem:

 • Životní minimum pro samostatně žijícího důchodce = 3860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti = 6750 Kč

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum samo o sobě není žádná sociální dávka. Na základě toho, jaké je životní minimum se ale posuzuje nárok na různé sociální dávky.

V případě, že někdo nemá žádné příjmy, nebo jen velmi nízké, tak mu může vznikat nárok na dávky hmotné nouze. Jedná se hlavně o „doplatek do životního minima“, tedy dávku příspěvek na živobytí.

U příspěvku na živobytí se pro jednotlivce (nebo pro rodinu) určí částka na živobytí. Ta vychází z toho, jaké je životní nebo existenční minimum (samotný výpočet je trochu složitější). Pokud někdo nemá příjem, který by odpovídal částce na živobytí, pak má nárok na sociální dávku hmotné nouze, která se mu vyplatí až do výše částky na živobytí.

Další finanční nabídky