Kdy chodí kontrola při nemocenské a jaká hrozí sankce?

Během pracovní neschopnosti, má zaměstnanec povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopné osoby. To zahrnuje jak dodržování pokynů lékaře, tak především povinnost dodržovat povolné vycházky a zdržovat se na adrese, která byla nahlášena při začátku neschopenky.

Musí mi lékař povolit vycházky během neschopenky?

O povolení vycházek rozhoduje ošetřující lékař. V některých případech vycházky během neschopenky nepřichází do úvahy – například pokud se jedná o karanténu nebo izolaci. Nebo i v jiných případech, kdy to neumožňuje váš zdravotní stav.

Rozhodně se tedy nedá mluvit o nějakém „automatickém“ nároku na vycházky. Rozhodnutí je plně v kompenzaci lékaře.

Může mi lékař povolit neomezené vycházky?

Vycházky během pracovní neschopnosti, může obvykle lékař povolit jen na dobu maximálně 6 hodin. A pouze v časovém rozmezí 7:00 – 19:00. Lékař tedy nemá možnost povolit delší dobu vycházek nebo třeba vycházky o v noci, apod.

Existuje možnost, povolit i „neomezené“ vycházky. Resp. jedná se o situace, kdy zdravotní stav nebo léčebný režim neumožňuje pravidelné vycházky. V takovém případě si ale lékař nejprve musí vyžádat souhlas nadřízeného orgánu (OSSZ).

Tyto „neomezené“ vycházky se mohou týkat například pacientů s nějakým psychiatrickým onemocněním, pacientů během onkologické léčby, apod.

Vycházky během rizikového těhotenství

Vycházky se týkají i rizikového těhotenství. Při rizikovém těhotenství, je žena často sice zdravá (je zde pouze „riziko“), ale má vystavenou klasickou neschopenku.

I během rizikového těhotenství, tak lékař může povolit jen běžné vycházky na 6 hodin (od 7 do 19). Vycházky ale mohou být rozděleny i na více částí. Například 3 hodiny ráno nebo dopoledne, a 3 hodiny odpoledne. Nebo i jinak.

Jaké jsou vycházky při ošetřovném (OČR)

Něco jiného je situace, kdy jste doma na OČR a pečujete o dítě (nebo jinou osobu ve společné domácnosti). V případě ošetřovného se vycházky nestanovují. Můžete vyřizovat mimo domov, co potřebujete, za předpokladu, že je zajištěna péče o dítě.

Změna adresy pobytu během neschopenky

Na začátku pracovní neschopnosti (neschopenky), máte povinnost nahlásit adresu, na které se budete zdržovat během pracovní neschopnosti. Může to být libovolná adresa – určitě to nemusí být jenom vaše trvalé bydliště. Na této adrese byste se pak měli zdržovat po celou dobu neschopenky.

Mezi vaše povinnosti patří, aby bylo dané místo označeno vaším jménem – zvonek, jmenovka na dveřích apod.

Adresu místa pobytu během neschopenky, je možné změnit. Vždy ale jen se souhlasem lékaře, který současně změní příslušný údaj v neschopence. I na novém místě pobytu, jste povinni dodržovat léčebný režim a vycházky.

Pobyt v zahraničí během pracovní neschopnosti

V některých případech je možné trávit neschopenku i v zahraničí. Určitě to ale není tak, že byste během neschopenky, mohli jen tak odjet na dovolenou do zahraničí.

Změnu místa pobytu do zahraničí, vám opět povoluje lékař. A v tomto případě k tomu potřebuje souhlas nadřízeného orgánu nemocenského pojištění. Takováto změna je zpravidla povolována jen s ohledem na pozitivní přínos pro léčbu – například pobyt v zahraničních lázních apod.

Kontrola během nemocenské od zaměstnavatele

Během prvních 14 dní neschopenky, provádí kontroly zaměstnavatel (nebo zaměstnavatelem pověřená osoba). Pokud by vás kontrola během prvních 14 dní nezastihla doma, tak to řeší zaměstnavatel:

  • Zaměstnavatel vám může snížit náhradu mzdy za nemoc nebo ji úplně odejmout
  • Zaměstnavatel vám může dát výpověď z důvodu hrubého porušení povinností

Zaměstnavatel ale může uplatnit pouze jeden druh sankce. Pokud vám dá výpověď, tak vám nemůže krátit nebo odejmout náhradu mzdy za nemoc. Pokud vám sníží náhradu mzdy, tak vám nemůže dát současně výpověď. O konkrétní sankci rozhoduje zaměstnavatele (v souladu se zákoníkem práce).

Kontrola během neschopenky ze sociálky

Od 15 dne pracovní neschopnosti, provádí kontroly ČSSZ. Pokud vás kontrola nezastihne od 15 dne, tak už vám nehrozí výpověď. Můžete ale přijít o nemocenské dávky, až na 100 dní.

O nemocenské dávky ale nepřicházíte zpětně. Ale až od data, kdy vás kontrola nezastihla doma. Nemocenské dávky mohou být sníženy, nebo úplně odejmuty.

Co hrozí za porušení karantény

Trochu jiná situace je v případě nařízené karantény (nebo domácí izolace). Za porušení karantény nehrozí „jenom“ výpověď nebo ztráta nemocenských dávek. Ale i hodně vysoká pokuta (až 3 milióny korun). Nebo dokonce i nepodmíněný trest odnětí svobody (zpravidla se ale řeší jen jako přestupek s pokutou do 10 tisíc korun).

Kdy chodí kontrola během neschopenky?

Kontrola během neschopenky může přijít kdykoliv. Tedy například i o víkendu, ve státní svátek, brzy ráno nebo pozdě večer. V pracovní neschopnosti jste 24 hodin denně. A máte povinnost dodržovat léčebný režim a režim povolených vycházek také 24 hodin denně.

Argument, že o víkendu není pracovní den, a tak si můžete chodit na vycházky, jak chcete, by vám tedy určitě nepošel. Není ani pravda, že by kontrola během neschopenky, musela dodržovat nějaký „režim nočního klidu“ nebo něco podobného.

Může kontrola během neschopenky vstoupit do bytu?

Kontrolor, který provádí kontroly u nemocných, nemá žádné zvláštní pravomoci. Nemá tedy právo vstupovat do vašeho bytu, bez vašeho souhlasu.

Mezi vaše povinnosti patří v zásadě jen to, abyste měli označený byt (adresu). A dále, abyste prokázali svou totožnost a předložili doklad o dočasné pracovní neschopnosti. Nic dalšího už nemusíte. Nemáte povinnost pouštět kontrolora do bytu nebo něco jiného.

Co dělat, když mě kontrola nezastihla doma?

O kontrole během neschopenky by měl být vždy proveden písmenný záznam. Pokud vás kontrolor nezastihne doma, měl by vám vhodit příslušné oznámení do schránky.

Jak zaměstnavatel, tak případně i ČSSZ, by vás v případě nezastižení měli vyzvat, abyste je kontaktovali s vysvětlením. Je řada oprávněných důvodů, proč jste zrovna nebyli doma – například akutní zhoršení zdravotního stavu a nezbytná návštěva lékaře. Nebo i řada jiných.

Pokud je zjištěno neoprávněné porušení režimu vycházek, je zahájeno správní řízení, o jehož výsledku budete informování. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání.

Další finanční nabídky